PARA IDOLA KAMI (subhanallah)

Sayyidina Muhammad Saw Rasulillah Wa Barak'alaih
Sayyidina Adam Al-Basarulbashor Rasulullah Alaihissalam
Sayyidina Idris Asadul Usud Alaihissalam Rasulullah
Sayyidina Nuh Alaihissalam Rasulullah
Sayyidina Hud Alaihissalam Rasulullah
Sayyidina Shaleh Alaihissalam Rasulullah
Sayyidina Ibrahim Alaihissalam Al-Ulul Azmi Rasulullah
Sayyidina Ismail Alaihissalam Rasulullah
Sayyidina Luth Alaihissalam Rasulullah
Sayyidina Ishak Alaihissalam Rasulullah
Sayyidina Yaqub Alaihissalam Rasulullah
Sayyidina Yussuf Alaihissalam Rasulullah
Sayyidina Ayyub Alaihissalam Rasulullah
Sayyidina Dzulkifli Alaihissalam Rasulullah
Sayyidina Syuaib Alaihissalam Rasulullah
Sayyidina Musa Alaihissalam Al-Ulul Azmi Rasulullah
Sayyidina Harun Alaihissalam Rasulullah
Sayyidina Daud Alaihissalam Rasulullah
Sayyidina Sulaiman Alaihissalam Rasulullah
Sayyidina Ilyas Alaihissalam Rasulullah
Sayyidina Ilyasa Alaihissalam Rasulullah
Sayyidina Yunus Alaihissalam Rasulullah
Sayyidina Zakaria Alaihissalam Rasulullah
Sayyidina Yahya Alaihissalam Rasulullah
Sayyidina Isa Ruhullah Alaihissalam Rasulullah

Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq Al-Atqo Radhiyallahu Anhuma, Saudagar yang kaya raya yang menyumbangkan seluruh kekayaannya untuk membantu dakwah Sayyidina Muhammad SAW.

Amirul Mukminin Sayyidina Umar Bin Khattab Al Farouq Asy-Syahidul Mihrob Radhiyallahu Anhuma, Sang pemimpin pemberani dan keras namun berhati lembut yang tidak pernah tidur nyenyak karena memikirkan rakyatnya yang pernah berkata : “Siapapun yang mengatakan bahwa Rasulullah saw telah wafat akan kutebas batang lehernya dengan pedangku ini !!!!!!!!!!!!!”

Amirul Mukminin Sayyidina Utsman Bin Affan Adz-Dzunnurain Radhiyallahu Anhuma

Amirul Mukminin Sayyidina Ali Bin Abu Thalib Ad-Darul Ilmi Karam Allahu Wajhahul Karim Radhiyallahu Anhuma

Sayyidina Anas Bin Malik Al-Khadimur Rasulullah Saw Radhiyallahu Anhu Wa Ardhahu

Sayyidina Mushab Bin Umair Radhiyallahu Anhuma, Sang duta Islam yang pertama.

Sayyidina Salman Al-Farisi Al-Hamamatul Masjid Radhiyallahu Anhuma, Sang pencari kebenaran.

Sayyidina Abu Dzar Al-Ghiffary Radhiyallahu Anhuma, tokoh gerakan hidup sederhana.

Sayyidina Bilal Bin Rabah Al-Muadzdzinurrasul Radhiyallahu Anhuma, Sang muadzin Rasulullah dan lambang persamaan derajat manusia.

Sayyidina Abdullah Bin Umar Radhiyallahu Anhuma, Yang tekun beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah.

Sayyidina Saad Bin Abi Waqqash Al-Asad fi Barotsinih Radhiyallahu Anhuma, Sang singa yang menyembunyikan kukunya.

Sayyidina Shuhaib Bin Sinan Ar-Rumi Radhiyallahu Anhuma, Sang pemanah Islam yang handal dan yang selalu mendapatkan laba.

Sayyidina Muadz Bin Jabal Radhiyallahu Anhuma Cendekiawan Muslim Yang Palin Tahu Mana Yang Halal Dan Mana Yang Haram.

Sayyidina Miqdad Bin Amr Radhiyallahu Anhuma Pelopor Barisan Berkuda Dan Ahli Filsafat.

Sayyidina Said Bin Amir Radhiyallahu Anhuma Pemilik Kebesaran Di Balik Kesederhanaan.

Sayyidina Hamzah Bin Abdul Muthalib Al-Asadullah As-Sayyidus Syuhada Radhiyallahu Anhuma Singa Allah Dan Panglima Syuhada.

Sayyidina Abdullah Bin Masud As-Shohibu Nalay Rasululloh saw Radhiyallahu Anhuma Yang Pertama Kali Mengumandangakn Al-Quran Dengan Suara Merdu.

Sayyidina Hudzaifah As-Shohibu Sirri Rasululloh saw Ibnul Yaman Radhiyallahu Anhuma Seteru Kemunafikan - Kawan Keterbukaan.

Sayyidina Ammar Bin Yasir Al-Abil Yaqzhon Radhiyallahu Anhuma, Seorang Tokoh Penghuni Surga.

Sayyidina Ubaidah Bin Shamit Radhiyallahu Anhuma Tokoh Yang Gigih Menentang Penyelewengan.

Sayyidina Khabbab Bin Arats Radhiyallahu Anhuma Guru Besar Dalam Berkorban.

Sayyidina Abu Ubaidah Ibnul Jarrah Radhiyallahu Anhuma, tokoh kepercayaan ummat.

Sayyidina Utsman Bin Mazhun Radhiyallahu Anhuma, yang pernah mengabaikan kesenangan hidup duniawi.

Sayyidina Zaid Bin Haritsah Al-Hibburrasulillah Radhiyallahu Anhuma, yang tak ada orang yang lebih dicintainya daripada Rasulullah.

Sayyidina Jafar Bin Abu Thalib Ath-Thayar Al-Abulmasakin Adz-Dzuljanahain Radhiyallahu Anhuma, yang jasmani dan perangainya mirip Rasulullah SAW

Sayyidina Abdullah Ibnu Rawahah Radhiyallahu Anhuma yang mempunyai semboyan wahai diri jika kau tidak gugur di medan juang kau tetap akan mati walau di atas ranjang.

Sayyidina Khalid Ibnul Walid As-Sayfullah al-Maslul Radhiyallahu Anhuma, Yang selalu waspada, dan tidak membiarkan orang lengah dan alpa.

Sayyidina Qeis Bin Saad Bin Ubadah Radhiyallahu Anhuma, yang jika bukan karena Islam maka dialah ahli tipu muslihat arab yang paling lihai.

Sayyidina Umair Bin Wahab Al-Jumahy Radhiyallahu Anhuma, Sang jagoan Quraisy yang berbalik membela Islam dengan gigih.

Sayyidina Abu Darda Radhiyallahu Anhuma, Saudagar kaya raya yang budiman dan ahli hikmat yang luar biasa.

Sayyidina Zaid bin Khattab Radhiyallahu Anhuma, Kakak kandung Umar bin Khattab sang rajawali pertempuran yamamah.

Sayyidina Thalhah Bin Ubaidillah Asy-Syahidul Hayy At-Tholhatulkhair wa tholhatuljud Radhiyallahu Anhuma, sang pahlawan perang uhud.

Sayyidina Zubair Bin Awwam Al-Hawariyyu Rasulillah Radhiyallahu Anhuma, Sang pembela Rasulullah S.A.W.

Sayyidina Khubaib bin Adi Radhiyallahu Anhuma, Sang pahlawan kami yang syahid di kayu salib yang berkata "Demi Allah, Aku tidak rela bila Aku dalam keadaan sehat bersama keluargaku, sedangkan Rasulullah SAW tertusuk duri."

Sayyidina Umair Bin Saad Radhiyallahu Anhuma, tokoh yang tak ada duanya.

Sayyidina Zaid Bin Tsabit Al-Jaamiul Quran Radhiyallahu Anhuma, Sang penghimpun kitab suci Al-Quran.

Sayyidina Khalid Bin Said Bin Ash Radhiyallahu Anhuma, Anggota pasukan berani mati angkatan yang pertama.

Sayyidina Abu Ayyub Al-Anshari Radhiyallahu Anhuma, sang pahlawan di perang konstatinopel dan pejuang di waktu senang ataupun susah.

Sayyidina Abbas Bin Abdul Muthalib As-Saaqi Al-Harmain Radhiyallahu Anhuma, Sang pengurus air minum untuk kota suci Mekah dan Madinah haramainsayyidina.

Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu Anhuma, yang Otaknya Menjadi Gudang Perbendaharaan Pada Masa Wahyu.

Sayyidina Al Barra Bin Malik Radhiyallahu Anhuma Allah Dan Surga.

Sayyidina Utbah Bin Ghazwan Radhiyallahu Anhuma "Esok Lusa Akan Kalian Lihat Pejabat-Pejabat Pemerintah Yang Lain Daripadaku"

Sayyidina Tsabit Bin Qays Al-Khatiburrasulillah Radhiyallahu Anhuma, Sang juru bicara Rasulullah SAW.

Sayyidina Usaid Bin Hudlair Radhiyallahu Anhuma Pahlawan Hari Saqifah.

Sayyidina Abdurrahman Bin Auf At-Tajir Al-Rahman Radhiyallahu Anhuma "Apa Sebabnya Anda Menangis, Hai Abu Muhammad".

Sayyidina Abu Jabir Abdullah Bin Amr Bin Haram Radhiyallahu Anhuma Seorang Yang Dinaungi Malaikat.

Sayyidina Amr Ibnul Jamuh Radhiyallahu Anhuma "Dengan Cacat Pincangku Ini, Aku Bertekad Merebut Surga".

Sayyidina Habib Bin Zaid Radhiyallahu Anhuma Lambang Kecintaan Dan Pengurbanan.

Sayyidina Ubai Bin Kaab As-Sayyidulmuslimin Radhiyallahu Anhuma "Selamat Nagimu, Hai Abu Munzir, Atas Ilmu Yang Kau Capai".

Sayyidina Saadz Bin Muadz Radhiyallahu Anhuma "Kebahagiaan Bagimu, Wahai Abu Amr".

Sayyidina Saad Bin Ubadah Radhiyallahu Anhuma Pembawa Bendera Anshar.

Sayyidina Usamah Bin Zaid bin Haritsah Al-Hibbu bin al-Hibb Radhiyallahu Anhuma Kesayangan, Putera Dari Kesayangan.

Sayyidina Abdurrahman Bin Abi Bakar Radhiyallahu Anhuma Pahlawan Sampai Saat Terakhir.

Sayyidina Abdullah Bin Amr Bin Ash Azh-Zhalilul Malaikah Radhiyallahu Anhuma Tekun Beribadat Dan Bertaubat.
Sayyidina Abu Sufyan Bin Harits Radhiyallahu Anhuma sang Habis Gelap Terbitlah Terang.
Sayyidina Imran Bin Hushain Al-Khuzai Asy-Syabihul Malaikah Radhiyallahu Anhuma, yang menyerupai malaikat.
Sayyidina Salamah Bin Al-Akwa Radhiyallahu Anhuma Pahlawan Pasukan Jalan Kaki.
Sayyidina Abdullah Bin Zubeir Radhiyallahu Anhuma Seorang Tokoh Dan Syahid Yang Luar Biasa.

Sayyidina Abdullah Bin Abbas Al-Habrul ummah At-Tarjamanil Quran Al-Bahr Al-Fata al-Kuhul Radhiyallahu Anhuma, Sang kyai ummat ini.

Sayyidina Abbad Bin Bisyir Radhiyallahu Anhuma yang Selalu Disertai Cahaya Allah.
Sayyidina Suheil Bin Amar Radhiyallahu Anhuma Dari Kumpulan Orang Yang Dibebaskan, Masuk Golongan Para Pahlawan.
Sayyidina Abu Musa Al-Asyari As-Sayyidul Fawaris Radhiyallahu Anhuma Yang Penting Keikhlasan, Kemudian Terjadilah Apa Yang Akan Terjadi.
Sayyidina Thufail Adz-Dzunnur Bin Amr Ad-Dausi Radhiyallahu Anhuma Suatu Fithrah Yang Cerdas.
Sayyidina Amr Bin Ash Ad-Dahiyatul Arab wa Arthobun al-Arab Radhiyallahu Anhuma, Sang pembebas Mesir dari cengkeraman romawi.

Sayyidina Salim Maula Abu Hudzaifah Al- Imamul Muhajirin Radhiyallahu Anhuma Sebaik-Baik Pemikul Al-Quran.
Sayyidina Khuzaimah bin Tsabit Adz-Dzus Syahadatain Radhiyallahu Anhuma
Sayyidina Abu Ubaidah Amir bin Jarah (Aminul Ummah , Aminu Sirril Ummah Muhammad Saw)
Sayyidina Hanzholah bin Abi Amir (Ghasilul Malaikah)
Sayyidina Khabib bin Adi (Batholun Fawqos Salib , Al-Bathol Al-Mashlub)
Sayyidina Hasan bin Tsabit ( Syairur Rasul , Abul Husam)
Sayyidina Abdullah bin Naham Al-Muzani Dzul Bajadain
Sayyidina Ikrimah Ar-Rokibulmuhajjir bin Abi Jahal
Sayyidina Abdullah bin Zubair Al-Ibnu Abihi
Sayyidina Muawiyah bin Sufyan Al-Kaatib Al-wahy Al-Khal Al-Muminin
Sayyidina Khuzaimah bin Tsabit (Dzus Syahadatain)
Sayyidina Abdullah bin Amr bin Haram (Zholilul Malaikah)
Sayyidina Al-Baro bin Malik Al-Anshori (Al-Batholul Karar)Asy-Syahidul Mihrob
Sayyidina Mihran bin Farukh (As-Safinah)
Sayyidina Samak bin Kharsyah (Dzul Ashobah Al-Humaro , Abu Dujanah)
313 Ahlul Badar
Seluruh Muhajjirin
Seluruh Anshor
10.000 Pasukan Fathul Makkah

Sayyidina Khalid Bin Said Bin Ash Radhiyallahu Anhuma, Anggota pasukan berani mati angkatan yang pertama.

Sayyidina Abu Ayyub Al-Anshari Radhiyallahu Anhuma, sang pahlawan di perang konstatinopel dan pejuang di waktu senang ataupun susah.

Sayyidina Abbas Bin Abdul Muthalib As-Saaqi Al-Harmain Radhiyallahu Anhuma, Sang pengurus air minum untuk kota suci Mekah dan Madinah haramainsayyidina.

Sayyidina Abu Hurairah Radhiyallahu Anhuma, yang Otaknya Menjadi Gudang Perbendaharaan Pada Masa Wahyu.

Sayyidina Al Barra Bin Malik Radhiyallahu Anhuma Allah Dan Surga.

Sayyidina Utbah Bin Ghazwan Radhiyallahu Anhuma "Esok Lusa Akan Kalian Lihat Pejabat-Pejabat Pemerintah Yang Lain Daripadaku"

Sayyidina Tsabit Bin Qays Al-Khatiburrasulillah Radhiyallahu Anhuma, Sang juru bicara Rasulullah SAW.

Sayyidina Usaid Bin Hudlair Radhiyallahu Anhuma Pahlawan Hari Saqifah.

Sayyidina Abdurrahman Bin Auf At-Tajir Al-Rahman Radhiyallahu Anhuma "Apa Sebabnya Anda Menangis, Hai Abu Muhammad".

Sayyidina Abu Jabir Abdullah Bin Amr Bin Haram Radhiyallahu Anhuma Seorang Yang Dinaungi Malaikat.

Sayyidina Amr Ibnul Jamuh Radhiyallahu Anhuma "Dengan Cacat Pincangku Ini, Aku Bertekad Merebut Surga".

Sayyidina Habib Bin Zaid Radhiyallahu Anhuma Lambang Kecintaan Dan Pengurbanan.

Sayyidina Ubai Bin Kaab As-Sayyidulmuslimin Radhiyallahu Anhuma "Selamat Nagimu, Hai Abu Munzir, Atas Ilmu Yang Kau Capai".

Sayyidina Saadz Bin Muadz Radhiyallahu Anhuma "Kebahagiaan Bagimu, Wahai Abu Amr".

Sayyidina Saad Bin Ubadah Radhiyallahu Anhuma Pembawa Bendera Anshar.

Sayyidina Usamah Bin Zaid bin Haritsah Al-Hibbu bin al-Hibb Radhiyallahu Anhuma Kesayangan, Putera Dari Kesayangan.

Sayyidina Abdurrahman Bin Abi Bakar Radhiyallahu Anhuma Pahlawan Sampai Saat Terakhir.

Sayyidina Abdullah Bin Amr Bin Ash Azh-Zhalilul Malaikah Radhiyallahu Anhuma Tekun Beribadat Dan Bertaubat.
Sayyidina Abu Sufyan Bin Harits Radhiyallahu Anhuma sang Habis Gelap Terbitlah Terang.
Sayyidina Imran Bin Hushain Al-Khuzai Asy-Syabihul Malaikah Radhiyallahu Anhuma, yang menyerupai malaikat.
Sayyidina Salamah Bin Al-Akwa Radhiyallahu Anhuma Pahlawan Pasukan Jalan Kaki.
Sayyidina Abdullah Bin Zubeir Radhiyallahu Anhuma Seorang Tokoh Dan Syahid Yang Luar Biasa.

Sayyidina Abdullah Bin Abbas Al-Habrul ummah At-Tarjamanil Quran Al-Bahr Al-Fata al-Kuhul Radhiyallahu Anhuma, Sang kyai ummat ini.

Sayyidina Abbad Bin Bisyir Radhiyallahu Anhuma yang Selalu Disertai Cahaya Allah.
Sayyidina Suheil Bin Amar Radhiyallahu Anhuma Dari Kumpulan Orang Yang Dibebaskan, Masuk Golongan Para Pahlawan.
Sayyidina Abu Musa Al-Asyari As-Sayyidul Fawaris Radhiyallahu Anhuma Yang Penting Keikhlasan, Kemudian Terjadilah Apa Yang Akan Terjadi.
Sayyidina Thufail Adz-Dzunnur Bin Amr Ad-Dausi Radhiyallahu Anhuma Suatu Fithrah Yang Cerdas.
Sayyidina Amr Bin Ash Ad-Dahiyatul Arab wa Arthobun al-Arab Radhiyallahu Anhuma, Sang pembebas Mesir dari cengkeraman romawi.

Sayyidina Salim Maula Abu Hudzaifah Al- Imamul Muhajirin Radhiyallahu Anhuma Sebaik-Baik Pemikul Al-Quran.
Sayyidina Khuzaimah bin Tsabit Adz-Dzus Syahadatain Radhiyallahu Anhuma
Sayyidina Abu Ubaidah Amir bin Jarah (Aminul Ummah , Aminu Sirril Ummah Muhammad Saw)
Sayyidina Hanzholah bin Abi Amir (Ghasilul Malaikah)
Sayyidina Khabib bin Adi (Batholun Fawqos Salib , Al-Bathol Al-Mashlub)
Sayyidina Hasan bin Tsabit ( Syairur Rasul , Abul Husam)
Sayyidina Abdullah bin Naham Al-Muzani Dzul Bajadain
Sayyidina Ikrimah Ar-Rokibulmuhajjir bin Abi Jahal
Sayyidina Abdullah bin Zubair Al-Ibnu Abihi
Sayyidina Muawiyah bin Sufyan Al-Kaatib Al-wahy Al-Khal Al-Muminin
Sayyidina Khuzaimah bin Tsabit (Dzus Syahadatain)
Sayyidina Abdullah bin Amr bin Haram (Zholilul Malaikah)
Sayyidina Al-Baro bin Malik Al-Anshori (Al-Batholul Karar)Asy-Syahidul Mihrob
Sayyidina Mihran bin Farukh (As-Safinah)
Sayyidina Samak bin Kharsyah (Dzul Ashobah Al-Humaro , Abu Dujanah )
313 Ahlul Badar
Seluruh Muhajjirin
Seluruh Anshor
10.000 Pasukan Fathul Makkah

Sayyidatina Fatimah Azzahrra Alhuda Binti Muhammad Ra
Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah Al-Khumaira binti Abu Bakar Shiddiq Ra
Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah Al-Kubro binti Khuwailid Ra
Ummul Mukminin Sayyidatina Saudah binti Zumah Ra
Ummul Mukminin Sayyidatina Hafsah Al-Haarisatul Quran binti Umar bin Khattab Ra, yang Dibela Jibril karena Tekun Beribadah
Ummul Mukminin Sayyidatina Zainab Al-Ummul Masakin binti Khuzaimah Ra
Ummul Mukminin Sayyidatina Ummu Salamah Ra, yang Mendampingi Rasulullah di Hudaibiyah
Ummul Mukminin Sayyidatina Zainab binti Jahsiy Ra
Ummul Mukminin Sayyidatina Juwairiyah binti Harits Ra
Ummul Mukminin Sayyidatina Safiyyah binti Huyai Ra
Ummul Mukminin Sayyidatina Ummu Habibah binti Sofyan Ra
Ummul Mukminin Sayyidatina Mariah Al-Qitbiyah Ra
Ummul Mukminin Sayyidatina Maimunah binti Al Harits Ra
Sayyidatina Halimatun Syadiyyah Al-Murdliatur Rasululloh saw
Sayyidatina Ruqayyah Binti Rasululloh Adz-Dzatul Hijratain
Sayyidatina Al-Khansa binti Amr sang Ibu Para Syuhada
Sayyidatina Amah binti Khalid
Sayyidatina Arwa binti Abdul Muththalib yang Membela Rasulullah dengan Lisannya
Sayyidatina Ummu Haram Asy-Syahidatul Bahr
Sayyidatina Asma binti Umais Ash-Shohibatul Hijratain
Sayyidatina Nusaibah binti Kaab Al-Ummu Umaroh
Sayyidatina Asma Adz-Dzatun Nathoqain Binti Abi Bakr Shiddiq
Sayyidatina Asma binti Yazid bin Sakan al-Anshariyah Orator Para Wanita
Sayyidatina Atikah binti Zaid Janda Para Sahabat
Sayyidatina Azdah binti Harits Ikut Perang dan Menang
Sayyidatina Barirah Budak yang Ingin Bebas
Sayyidatina Dhubaah binti Zubair Istri Pelopor Barisan Berkuda
Sayyidatina Durrah binti Abu Lahab Yang Bebas dari Dosa Ayahnya
Sayyidatina Fariah binti Abi Shalt Saudaranya Seorang Penyair
Sayyidatina Fariah binti Abu Sufyan Ipar dan Istri Ipar Rasulullah
Sayyidatina Fathimah binti Asad Pengganti Khadijah dan Abu Thalib
Sayyidatina Fathimah binti Muhammad Seorang Putri yang Sederhana
Sayyidatina Fathimah binti Qais Istri Usamah bin Zaid
Sayyidatina Fathimah binti Utbah Islam Mengubah Segalanya
Sayyidatina Fathimah binti Khattab Mengislamkan Saudaranya
Sayyidatina Fathimah binti Walid Memahami Arti Sebuah Persaudaraan
Sayyidatina Fathimah binti Yaman Putri Sahabat dan Saudara Para Sahabat
Sayyidatina Furaiah binti Malik Di Pelataran Orang-Orang Beruntung
Sayyidatina Hafshah binti Umar bin Khaththab yang Dibela Jibril karena Tekun Beribadah
Sayyidatina Hamnah binti Jahsy al-Asadiyah, Sang Istri Duta Pertama Islam
Sayyidatina Hamnah binti Sufyan Ibu Saad bin Abi Waqqash
Sayyidatina Hawa binti Yazid, Dihormati Suaminya karena Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam
Sayyidatina Hindun binti Amr bin Haram, Yang Tabah Ditinggal Keluarga
Sayyidatina Hindun binti Utbah, Pemakan Jantung yang Masuk Islam
Sayyidatina Kabsyah binti Rafi bin Abid, Yang Mengantar Putranya Sampai ke Liang Kubur
Sayyidatina Khansa binti Khadzdzam, Yang Bebas Memilih Suami
Sayyidatina Khaulah binti Malik, yang Perkataannya Didengar Allah dari Langit Ketujuh
Sayyidatina Khaulah binti Hakim, yang Suaminya Muhajirin Pertama Wafat di Madinah
Sayyidatina Laila binti Abi Hatsmah, yang Berjanji kepada Anaknya
Sayyidatina Laila binti Khathim, yang Ditolak oleh Nabi
Sayyidatina Lubabah binti Harits, Ummul Fadhl Ibu Abdullah bin Abbas
Sayyidatina Nailah binti Farafishah, Istri Sayyidina Utsman bin Affan
Sayyidatina Qatilah binti Nadhr, Sang Penyair dari Abdu Dar
Sayyidatina Raihanah binti syamun, Sang Tawanan dari Bani Quraizhah
Sayyidatina Raithah binti Munabbih bin al-Hajjaj, Yang Belajar Islam dari Anaknya
Sayyidatina Raithah binti Harits bin Jubailah, Yang Meninggal di Perjalanan
Sayyidatina Raqiqah binti Abu Shaifi, Yang Bermimpi tentang Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam
Sayyidatina Rubayya binti Muawwidz, Yang Selalu Mendampingi Perjuangan Rasulullah
Sayyidatina Rufaidah al-Anshariyah, Sang Teladan bagi para Perawat
Sayyidatina Safanah binti Hatim, Yang Fasih Bertutur dan Sopan Beretika
Sayyidatina Sahlah binti Suhail, Yang Memilih Islam daripada Keluarga
Sayyidatina Salafah binti Saad al-Anshariyah, Sang Pemegang Kunci Kabah
Sayyidatina Salmah Ummul Mundzir binti Qais, Sang Bibi yang Mulia
Sayyidatina Shafiyyah binti Abdil Muththalib, Sang Mujahidah Pertama Pembunuh Musyrik
Sayyidatina Shafiyyah binti Sya ibah, Yang Berumur Panjang
Sayyidatina Sumayyah binti Khubath Syahidah, Yang Pertama dalam Islam
Sayyidatina Syaima binti Harits as-Sadiyah, Yang Terdampar di antara Tawanan Perang Hunain
Sayyidatina Syifa binti Abdullah, Yang Cerdas dan Mulia
Sayyidatina Umaimah binti Shubaih, Yang Didoakan Rasulullah
Sayyidatina Umaimah binti Abdul Muththalib, Sang Bibi dan Mertua Rasulullah
Sayyidatina Umainah binti Khalaf, Sang Peserta Hijrah ke Habasyah
Sayyidatina Umamah binti Hamzah, Sang Putri Singa Allah
Sayyidatina Umayyah binti Qais, yang Dimandikan dengan Air Garam
Sayyidatina Umayyah binti Raqiqah, yang Datang untuk Berbaiat
Sayyidatina Ummu Abdi binti Abdi Wud, sang Ibu Si Penggembala Kambing
Sayyidatina Ummu Aiman Barakah binti Tsalabah, sang Pengasuh yang Baik
Sayyidatina Ummu al-Qamah, yang Ridhanya Menyelamatkan Sang Anak dari Neraka
Sayyidatina Ummu Anas (Ibu Imran bin Abi Anas) Yang Berani Bertanya
Sayyidatina Ummu Dzar al-Ghifariyah, yang Setia Mendampingi Suami
Sayyidatina Ummu Habib binti Ash al-Qursyiyah, yang Menyalakan Semangat Tentara Islam
Sayyidatina Ummu Hakim binti Harits, Istri Ikrimah bin Abu Jahal
Sayyidatina Ummu Hamid, yang Ingin Shalat Berjamaah Bersama Rasulullah
Sayyidatina Ummu Hani, Fakhitah binti Abi Thalib, Yang Menyayangi Anak-anaknya
Sayyidatina Ummu Hisyam binti Haritsah, yang Bertetangga dengan Rasulullah
Sayyidatina Ummu Khair binti Shakhr, Sang ibunda Sayyidina Abu Bakar ash-Shiddiq RA
Sayyidatina Ummu Kultsum binti Muhammad, Yang Menggantikan Posisi Kakaknya
Sayyidatina Ummu Kultsum binti Suhail, yang Turut ke Habasyah
Sayyidatina Ummu Kultsum binti Uqbah, yang Beriman Sebelum Keluarganya
Sayyidatina Ummu Mabad al-Khuzaiah, yang Menjamu Rasulullah
Sayyidatina Ummu Rilah al-Qusyairiyah. sang Wanita yang Sangat Diplomatis
Sayyidatina Ummu Ruman binti Amir, sang Ibu Mertua yang Mulia
Sayyidatina Ummu Sinan, sang Pejuang Wanita Sejati
Sayyidatina Ummu Sulaim binti Malhan, yang Teladan Memilih Pendamping
Sayyidatina Ummu Syuraih Ghaziyah binti Jabir al-Qurasyiah, Seorang Daiyah
Sayyidatina Ummu Waraqah binti Naufal, sang Imam para Wanita di Zamannya
Sayyidatina Ummu Ziyad, yang Turut Berjuang di Jalan Allah
Sayyidatina Ummul Hakam binti Abu Sufyan, Yang Kembali ke Fitrahnya
Sayyidatina Urwah binti Harits, yang Fasih Bicaranya
Sayyidatina Zainab Istri Abdullah bin Masud
Sayyidatina Zainab binti Abi Salamah, Yang Paling Faqih pada Masanya
Sayyidatina Zainab binti Ali bin Abu Thalib, sang Cucu Rasulullah yang Tabah
Sayyidatina Zainab binti Rasulullah, yang Mencintai Islam daripada Suami
Sayyidatina Zunairah, yang Ketabahan Menyembuhkan Butanya
Sayyidatina Hawa Alaihissalam
Sayyidatina Hajar Alaihissalam
Sayyidatina Asiyah Alaihissalam
Sayyidatina Maryam Alaihissalam

Sayyidina Hasan Raihanatirrasul Asy-Syayyidas Syababaljannah Bin Ali Radhiyallahu Anhu Wa Ardhahu

Sayyidina Hussein Raihanatirrasul Asy-Syayyidas Syababaljannah Radhiyallahu Anhu Wa Ardhahu

Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad
Sayyidina Muhammad Al-Baqir
Sayyidina Ahmad Bin Isa Al Muhajjir Ilallah
Sayyidina Jaafar Ashaddiq
Sayyidina Ali Khali Khassam
Sayyidina Muhammad An Naqib
Sayyid Alwi Ammul Faqih
Al Imam Al-Qutubulawliya Al Hujjatul Islam Sayyidina Muhammad Bin Ali Al Faqih Al Muqaddam (Imam Faqihilmuqaddam)
Al Imam Al-Qutubul Awliya Al Faqih Al Muqaddam Ats-Tsani Al Habib Waliyullah Abdurrahman Assegaf (Imam Saggaf)
Al Imam Al-Qutubul Awliya Al Hujjatul Islam Quthbil Irsyad Al Habib Abdullah Bin Alwi Al Haddad Sohiburratib (Imam Haddad)
Al Imam Al-Qutubul Awliya Al Hujjatul Islam Quthbil Anfaas Al Habib Abdurrahman Bin Umar Al-Attas Sohiburratib (Imam Attas)
Al Imam Al-Qutubul Awliya Muhyinnufus Al Habib Ahmad Al Habsyi (Habib Ali Al-Habsyi)
Al Imam Al-Qutubul Awliya Al Habib Umar Al-Muhdor (Habib Umar Al-Muhdhor)
Al Imam Al-Qutubul Awliya Quthbil Akhyar Al-Habib Ahmad Alaydrus (Imam Aydrus)
Al Imam Al-Qutubul Awliya Quthbil Irfan Al-Habib Irfan Ali Assakran (Habib Ali Assakran)
Al Imam Al-Qutubul Awliya Waliyullah As-Syeikh As-Sayyid Al-Habib Abu Bakar Bin Salim Al-Fakhrulwujud (Syeikh Abu Bakar Bin Salim)

Sayyidina Khidir Alaihissalam
Sayyidina Tsits Alaihissalam
Sayyidina Lukman Hakim Alaihissalam
9 Pemuda Ashabul Kahfi

Syaikhul Islam Sayyidil Fuqahailhijaz Ad Darul Hijrah Al Imamul Madzahib Muftiy Al-Haramain Al Hujjatul Islam Malik Bin Anas Rahimakumullah (Imam Malik)

Al Hujjatul Islam Al Imamul Madzahib Syafii An-Nashirus Sunnah wal Hadits Rahimakumullah (Imam Syafii)

Al-Hufaddhudunya Al Imamul Madzahib Al Hujjatul Islam Al Ahmad Bin Hambal Rahimakumullah (Imam Ahmad)

Al Imam Al Imamul Madzahib Al Hujjatul Islam Abu Hanifah Rahimakumullah (Imam Hanafi)

Sayyidilmuhadditsin Al Imam Al Hujjatul Islam Bukhari Rahimakumullah (Imam Bukhari)

Al Imam Al Hujjatul Islam Muslim Al-Qutubussitah Rahimakumullah (Imam Muslim)
Al Imam Al Hujjatul Islam Turmudzi Al-Qutubussitah Rahimakumullah (Imam Turmudzi)
Al Imam Al Hujjatul Islam Abu Daud Al-Qutubussitah Rahimakumullah (Sunan Abu Daud)
Al Imam Al Hujjatul Islam Nasai Al-Qutubussitah Rahimakumullah (Imam Nasai)
Al Imam Al Hujjatul Islam Ibnu Majjah Al-Qutubussitah Rahimakumullah (Sunan Ibnu Majjah)
Al Imam Al Hujjatul Islam Tantawi Rahimakumullah (Imam Tantowi)
Al Imam Al Hujjatul Islam Ibnu Hajjar Al-Asqalani Rahimakumullah (Imam Ibnu Hajjar Al-Asqolani)
Al Imam Al Hujjatul Islam Ghazali Rahimakumullah (Imam Ghazali)
Al Imam Al Hujjatul Islam Nawawi Rahimakumullah (Imam Nawawi)
Al Imam Al Hujjatul Islam Jalaluddin as-Suyuthi Rahimakumullah (Imam Suyuthi)
Al Imam Al Hujjatul Islam Ibnu Rajab Rahimakumullah (Imam Ibnu Rajab)
Al Imam Al Imam Al Hafidh Muhammad bin Ahmad Al Qurtubiy (Al Imam Qurtubiy)
Al Imam Qadhi Iyadh
Al Imam Abul Fida, Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi ad-Dimasyqi (Al Imam Ibnu Katsir)
Imam Al-Hafidh Al-Mutaqin Abu Bakr Ahmed ibn Al-Hussein ibn Ali ibn Musa Al Khusrujardi Al-Baihaqi (Imam Baihaqi)

Qudussullah Al-Imam Al-Qutb Waliyullah Asy-Syeikh Abdul Qadir Jailani
Syaikh Maulana Jalaluddin Ar Rumi
Al-Imam Junaid Al-Bagdadi
Al-Imam Malik Bin Dinar
Sirri Ash-Shoqotiy
Rabiah Adawiyyah Al-Mahabatullah
Syaikh Muhammad ibn Sulaiman Al Jazuli Sohibul Delail Khairat
Syeikh Sayyid Abul Hasan Asy Syadzilliy
Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari
Syaikh Ahmad at-Tijani,
Syaikh Bahaudin Naqshbandi
Al Faqih Abu Laits As-Samarqandi
Al Imam Abu al-Hasan bin Ismail al-Asyari
Al Imam Abu Manshur al-Maturidi
Syaikhul Islam Zakaria bin Muhammad Al-Anshari
Al Imam Ibnu Hajar Al Haitami
Syaikh Nawawi al-Bantani al-Jawi
Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim
Sunan Ampel Rahmatullah
Sunan Bonang
Sunan Giri
Sunan Drajat
Sunan Kudus
Sunan Muria
Sunan Gunung Jati
Sunan Kali Jaga

As-Sayyid Alwi Bin Muhammad Al-Maliki Al-Makki
Al-Habib Abdullah bin Muhamad bin Alwi Bin Syihab – Anggota Majlis Ulama Tarim;
Al-Habib Salim bin Abdullah asy-Syathiri – Tokoh Ulama dan Pimpinan Ribat Tarim ;
Al-Habib Zein bin Ibrahim Bin Smith – Tokoh Ulama dan Pimpinan Ribat al-Jufri, Madinah al-Munawarah;
Al-Habib Ali Masyhur bin Muhamad bin Salim bin Hafidz – Ketua Majlis Fatwa Tarim;
Al-Habib Muhsin bin Abu Bakar al-Muhdar – Tokah Alawiyyin Sana, Yaman;
Al-Habib Hasan bin Umar al-Haddad – Munsib Makam al-Imam al-Haddad;
Al Habib Aidarus bin Umar bin Alwi al-Kaff – Rektor Universiti al-Ahqaf, Hadramaut;
Al-Habib Ali bin Muhummad bin Alwi Bin Syihab – Anggota Majlis Ulama Tarim;
Al-Habib Aidarus bin Abdullah Bin Smith – Anggota Majlis Ulama Tarim;
Al-Habib Umar bin Muhamad bin Salim bin Hafidz – Tokoh Ulama dan Pimpinan Darul Mustafa, Tarim;
Al-Habib Muhamad bin Muhsin Bin Syaikh Abu Bakar – Tokoh Ulama;
Al-Habib Hasan bin Ahmad Bin Syaikh Abu Bakar – Munsib Bin Syaikh Abubakar;
Al-Habib Hamid bin Muhammad Hamid BaAlawi – Imam Masjid BaAlawi;
Al-Habib Husein bin Aidarus Aidid – Imam Masjid Maula Aidid;
Al-Habib Syaikh bin Abdullah bin Salim al-Habsyi – Munsib Aal Ahmad bin Zein al-Habsyi;
Al-Habib Sholeh bin Abdul Qadir al-Hamid – Munsib Aal Hamid;
Al-Habib Abdurrahman bin Ali al-Habsyi – Munsib Makam Habib Aidarus bin Umar al-Habsyi;
Al-Habib Husein bin Abdul Qadir Balfaqih – Munsib Balfaqih;
Al-Habib Hasan bin Muhamad bin Abdullah Bin Syihab – Anggota Majlis Ulama Tarim;
Al-Habib Hamid bin Muhamad bin Abdullah Bin Syihab – Anggota Majlis Ulama Tarim;
Al-Habib Abdullah bin Ali al- Atthas – Munsib al-Atthas;
Al-Habib Muhammad bin Alwi al-Aidarus – Imam Masjid as-Saqqaf;
Al-Habib Muhammad bin Umar as-Saqqaf – Imam Masjid Ali bin Abdullah as-Saqqaf;
Al-Habib Ahmad bin Alwi bin Ali al-Habsyi – Anggota Majlis Ulama Seiwun;
Al-Habib Hasyim bin Abdul Qadir al-Habsyi – Ketua Ulama Hadramaut dan Munsib Al Rous;
Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad as-Saqqaf – Ulama Hadramaut;
Al-Habib Ali bin Abdul Qadir al-Habsyi – Munsib al-Habsyi, Seiwun.

dan seluruh Rasul, Anbiya, Shalihin, Shidiqqin, Muqarrabin, Awliya di barat dan timur...
----
Subhanallah

0 komentar:

Posting Komentar